BREINLIJN start op 9 december 2020

Op 9 december heeft Breinlijn, de gratis hulpdienst voor mensen met hersenletsel, voldoende regio’s aangesloten om landelijk live te gaan. Hiermee wordt kennis over hersenletsel en passend aanbod in de buurt voor mensen met (mogelijk) hersenletsel vindbaarder en laagdrempeliger.

Wat is Breinlijn?

In Nederland komen er jaarlijks tussen 130.000 tot 160.000 mensen bij met hersenletsel. Dat heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven. Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee. Voor de getroffene en de naasten, maar ook voor professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en wijkteamleden. Wie vragen heeft over (de gevolgen van) hersenletsel kan tot nu toe terecht bij een van de 16 regionale hersenletselteams, die elk hun eigen telefoonnummer, contactformulier en systeem kennen. Met Breinlijn is er één landelijke toegangspoort. Mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen daar terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel. De gratis hulpdienst is vanaf 9 december bereikbaar via de website www.breinlijn.nl en het centrale telefoonnummer 085 – 2250244.

Breinlijn_logo.jpg

Interview met Willemijn van Erp over haar proefschrift

Op 4 november 2020 promoveerde Willemijn over patiënten met een niet-responsief waaksyndroom. De digitale versie van haar proefschrift is hier te bekijken, samen met een Nederlandse samenvatting. In een interview met het UKON vertelt Willemijn meer over haar onderzoek: de start, de samenwerking, de hoop en de toekomst.

 

Willemijn: 'Soms overlijden mensen zo tientallen jaren na het letsel; één patiënt was al langer in een niet-responsief waaksyndroom, dan ik leef. Zeer indrukwekkend, en ook heel verdrietig.'

Willemijn van Erp 1.jpg

Problematiek van langdurige bewustzijnsstoornis op NPO radio 1

NPO radio 1.png

In de week van 28 oktober 2019 is er dagelijks in het radioprogramma Spraakmakers aandacht voor de problematiek van mensen met een bewustzijnsstoornis. Vanuit EENnacoma leveren Willemijn van Erp, specialist ouderengeneeskunde van Acooladezorg en Radboudumc en dr. Jan Lavrijsen, specialist ouderengeneeskunde en programmaleider neurologische aandoeningen van Radboudumc meerdere bijdragen.

De eerste aflevering is te beluisteren via de website van NPO Radio 1: www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/517943-de-behandeling-van-patienten-met-minimaal-bewustzijn-moet-beter-deel-1. De uitzendingen van de volgende dagen zijn te vinden door op deze site naar de volgende dagen te gaan en het item met de titel: 'De behandeling van mensen met een minimaal bewustzijn moet beter' aan te klikken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Jan Lavrijsen.

Hersenstichting kent €300.000 toe voor betere zorg na coma

Hersenstichting-logo-2016.png

Begin juli 2019 is bekend geworden dat de Hersenstichting een subsidie heeft toegekend aan EENnacoma voor het uitvoeren van een 2-jarig project om de keten van zorg voor mensen met een bewustzijnsstoornis te verbeteren. Dit gebeurt door 3 thema's uit te werken:

  1. Het opzetten van een mobiel team en het ontwikkelen van een diagnostisch centrum

  2. Het ontsluiten, actualiseren en toegankelijk maken van beschikbare kennis, met specifieke aandacht voor de problematiek van naasten

  3. Het creëren van een sluitende zorgketen. 

Meer informatie op de site van de Hersenstichting.

Passende zorg voor mensen met een bewustzijnsstoornis

en ontwikkelingen in het veld

unnamed9.jpg

In februari 2019 heeft dr. Jan Lavrijsen, samen met Willemijn van Erp en Berno Overbeek, twee artikelen geschreven waarin enerzijds beschreven wordt wat passende zorg voor mensen met een bewustzijnsstoornis is, met een verwijzing naar het rapport 'Naar meer bewustzijn' dat hieronder vermeld wordt; en anderzijds de ontwikkelingen worden beschreven in de zorgketen en de initiatieven vanuit EENnacoma, met een focus op wat er in het komende jaar staat te gebeuren. De artikelen zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde en vanaf deze site te downloaden.

Het artikel over de passende zorg kunt u hier downloaden.

Het artikel over de ontwikkelingen is hier te downloaden.

VIN-programma ook voor volwassenen

Vanaf 1 januari 2019 heeft Libra Revalidatie en Audiologie, locatie Leijpark in Tilburg acht bedden beschikbaar voor behandeling van VOLWASSEN mensen in een toestand van verlaagd bewustzijn (niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand).

Zie de aankondiging daarvan op de site van Libra: www.libranet.nl/service-menu/nieuws/libra-start-comabehandeling-voor-volwassenen-vanaf-25-jaar/

unnamed.png

OPROEP voor deelname aan ONDERZOEK naar Deep Brain Stimulation bij mensen met een minimaal bewustzijn

Voor een onderzoek naar het effect van Deep Brain Stimulation bij mensen in een minimaal bewuste toestand, meer dan 2 jaar na ernstig hersenletsel, is het AMC te Amsterdam op zoek naar patiënten tussen de 18 en 65 jaar.

Voor meer informatie klik hier.

NAAR MEER BEWUSTZIJN:

passende zorg voor mensen met bewustzijnsstoornissen

In opdracht van de Hersenstichting hebben vanaf najaar 2016 BreinDok en kennisinstituut Vilans, met medewerking van vele collega's van EENnacoma, gewerkt aan een beschrijving ‘Goede zorg voor mensen met Langdurige Bewustzijnsstoornissen'.

Op 25 mei 2018, tijdens de landelijke bijeenkomst van EENnacoma, heeft Lumien van der Meer van de Hersenstichting het eerste exemplaar van het rapport 'Naar meer bewustzijn: passende zorg voor mensen met bewustzijnsstoornissen' uitgereikt aan Jacqueline Stuy, ergotherapeut bij de Crabbehoff en één van de mensen uit het ontwikkelteam die intensief hebben meegedacht over de inhoud.

In het rapport wordt beschreven wat op dit moment, volgens de stand van de wetenschap en praktijk, de best mogelijke zorg en behandeling zijn voor mensen met een bewustzijnsstoornis in de postacute en langdurige fase.

In de gepresenteerde ontwikkelagenda wordt gepleit voor adequate financiering van behandeling van alle patiënten met een bewustzijnsstoornis, naast de ontwikkeling van een mobiel expertiseteam dat in de acute fase advies kan geven over de toestand van de patiënt en de behandelmogelijkheden.

Het rapport is hier te downloaden.