Agenda 

Blijf op de hoogte van alle activiteiten binnen het EENnacoma netwerk door onze agenda in de gaten te houden.
Dag voor de naasten

22 september

Live bij Accolade te Bosch en Duin.

NAH-boegbeeldenoverleg & verdiepingsmiddag

23 september

's Ochtends overleg en 's middags werkconferentie met stakeholders

DIV17009 Beeldmerk EEN na Coma.jpg
1e Lustrum EENnacoma

14 oktob

Viering van het 5-jarig bestaan, met o.a. filmpresentatie LBS