Familie / Patiënten

Voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel ten gevolge van een ongeval of ziekte bestaan in Nederland weinig behandelmogelijkheden. Voor mensen die nog niet bij bewustzijn zijn, bestaat er op één plaats een specifiek behandelprogramma (Vroege Intensieve Neurorevalidatie, VIN), dat wordt toegepast in revalidatiecentrum Leijpark

Veel patiënten die wel bij bewustzijn zijn, maar zodanig ernstig hersenletsel hebben dat zij niet in aanmerking komen voor behandeling in een revalidatiecentrum, worden na het ziekenhuis opgenomen in een verpleeghuis. Sommige verpleeghuizen, verspreid over het land, hebben zich toegelegd op de behandeling en zorg voor deze mensen, met inzet van gespecialiseerde behandelaars. Door de regelgeving van de afgelopen jaren wordt het voor de verpleeghuizen steeds moeilijker om de gewenste intensieve behandelingen toe te passen. Het doel van het Expertisenetwerk is om gezamenlijk te werken aan verdiepen en verbeteren van de zorg, zowel binnen de eigen instelling als op landelijk niveau. 

In het Plan van aanpak 2017-2018 vindt u meer informatie over het doel van EENnacoma en de manier waarop we dat uitwerken. Wilt u meer weten over één of meer van de deelnemende instellingen dan kunt u klikken op de naam van de instelling bij de netwerkdeelnemers.

Er zijn twee patiëntenverenigingen die zich richten op de doelgroep mensen met NAH:

vereniging Hersenletsel.nl, die zich richt op alle mensen met een of andere hersenaandoening,

​en:

stichting Zorgen na Coma, die zich met name richt op mensen met een bewustzijnsstoornis

of de fase net daarna, en op hun familieleden.

Consulten

De problematiek van mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis of mensen met invaliderende restverschijnselen na ernstig hersenletsel is complex. In de meeste zorginstellingen is het niet mogelijk hierover voldoende expertise te ontwikkelen om een antwoord te hebben op alle vragen. Het is mogelijk een consult aan te vragen bij één van de specialisten van de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip van het Radboudumc, die ook allemaal veel ervaring hebben in de klinische praktijk. U kunt uw  contactgegevens (uiteraard zonder de persoonsgegevens van de betreffende patiënt) hier indienen, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.