Ketenontwikkeling

 

KetenOntwikkeling voor mensen met een Langdurige BewustzijnsStoornis (KOLBeSt), waarbij in een periode van 2 jaar in een aantal deelprogramma's de zorg voor mensen in een toestand van verlaagd bewustijn nader wordt uitgewerkt. Dat wordt gedaan in drie deelprojecten:

  1. Het opzetten van een mobiel team en het ontwikkelen van een diagnostisch protocol in het kader van een diagnostisch centrum

  2. Het creëren van een sluitende zorgketen. 

  3. Het ontwikkelen, ontsluiten, actualiseren en toegankelijk maken van beschikbare kennis, met specifieke aandacht voor de problematiek van naasten

Deze pagina zal in het eerste kwartaal van 2021 verder worden ingevuld.

© 2017 Hoogstede Ontwerpt

Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren Hersenletsel Na Coma