Meten in de keten

 

Het doel van dit onderzoeksproject is het beloop van langdurige bewustzijnsstoornissen in de Nederlandse VIN-LIN keten in kaart te brengen, zodat toekomstige patiënten op basis van wetenschappelijke kennis de juiste zorg krijgen. Hiertoe wordt een prospectief cohortonderzoek door de zorgketen uitgevoerd, bestaande uit 2 deelprojecten:

  • een kwantitatief, observationeel onderzoek met een systematische uitkomstenregistratie tot 2 jaar na letsel;

  • een kwalitatief onderzoek naar besluitvorming, ethische dilemma’s, kwaliteit van sterven en impact op hulpverleners, waarbij gedurende 4 jaar wordt gevolgd hoe het met patiënten gaat die in een toestand van verlaagd bewustzijn worden opgenomen in het VIN-programma en mogelijk later in een LIN-programma in één van de 4 instellingen die dat aanbieden.

Ook wordt in kaart gebracht hoeveel mensen er verblijven in de langdurige zorg die nog minimally conscious zijn (MCS)

Deze pagina zal in het eerste kwartaal van 2021 verder worden ingevuld.

© 2017 Hoogstede Ontwerpt

Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren Hersenletsel Na Coma