Literatuur Vroege Intensieve Neurorevalidatie

(klik op de eerste naam om het artikel te downloaden)

 • Brink, R. L. van den, S. Nieuwenhuis, G. J. M. van Boxtel, G. van Luijtelaar, H. J. Eilander and V. J. M. Wijnen (2018). "Task-free spectral EEG dynamics track and predict patient recovery from severe acquired brain injury." NeuroImage: Clinical 17(Supplement C): 43-52.

 • Eilander, H.J. (2008). Children and young adults in a vegetative or minimally conscious state; diagnosis, rehabilitation and outcome. Proefschrift, UU.

 • Eilander, H.J., van Erp, W.S., Driessen, D.M.F., Overbeek, B.U.H. & Lavrijsen, J.C.M. Post-Acute Level Of Consciousness scale revised (PALOC-sr): voorstel tot aanpassing van een schaal om het bewustzijnsniveau van mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis te classificeren. Neuropraxis (2020).

 • Eilander, H.J., R.B.W.Timmerman, J.G.M.Scheirs, C.M.v.Heugten, P.L.M.de Kort en A.J.H.Prevo (2007). "Children and young adults in a prolonged unconscious state after severe brain injury: Long-term functional outcome as measured by the DRS and the GOSE after early intensive neurorehabilitation." Brain Injury 21(1): 53 - 61.

 • Eilander, H.J., M. van de Wiel, M. Wijers, C.M. van Heugten, D. Buljevac, J.C. Lavrijsen, P.L. Hoenderdaal, L. de Letter-van der Heide, V.J. Wijnen, J.G. Scheirs, P.L. de Kort and A.J. Prevo (2009). "The reliability and validity of the PALOC-s: a post-acute level of consciousness scale for assessment of young patients with prolonged disturbed consciousness after brain injury." Neuropsychological rehabilitation 19(1): 1-27.

 • Eilander, H.J., V.J.M. Wijnen, M. Heutink. Wetenschappelijk eindrapport onderzoeksproject 'Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) van kinderen of jongeren in een vegetatieve of laagbewuste toestand na ernstig hersenletsel'. Tilburg: RC Leijpark; 2005.

 • Eilander, H.J., V.J.M.Wijnen, J.G.M.Scheirs, P.L.M. de Kort en A.J.H.Prevo (2005). "Children and young adults in a prolonged unconscious state due to severe brain injury: outcome after an early intensive neurorehabilitation programme." Brain Injury 19(6): 425-436.

 • Eilander, H.J., V.J.Wijnen, E.J.Schouten en J.C.Lavrijsen (2016). "Ten-to-twelve years after specialized neurorehabilitation of young patients with severe disorders of consciousness: A follow-up study." Brain Injury 30(11): 1302-1310.

 • Heutink, M., H.J.Eilander, P.L.M. de Kort en E.J.Schouten (2007). "Langdurig bewustzijnsverlies na ernstig traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren in Nederland: Incidentie, Vroege Intensieve Neurorevalidatie en langetermijn functioneren." Tijdschrift voor neuropsychologie (2): 10-19.

 • Wijnen, V.J.M., M. Heutink, G. J. M. Boxtel, van, H. J. Eilander and B. Gelder, de (2006). "Autonomic reactivity to sensory stimulation is related to recovery from severe traumatic brain injury in adolescents." Clinical Neurophysiology 117(8): 1794-1807.

 • Wijnen, V.J.M., G.J.M. Boxtel, van, H.J. Eilander and B. Gelder, de (2007). "Mismatch negativity predicts recovery from the vegetative state." Clinical Neurophysiology 118(3): 597-605.

 • Wijnen, V.J.M., H.J. Eilander, B. de Gelder and G. J. van Boxtel (2014). "Repeated measurements of the auditory oddball paradigm is related to recovery from the vegetative state." J Clin Neurophysiol 31(1): 65-80.

 • Wijnen, V.J.M., H.J. Eilander, B. de Gelder and G.J. van Boxtel (2014). "Visual processing during recovery from vegetative state to consciousness: comparing behavioral indices to brain responses." Neurophysiol Clin 44(5): 457-469.

 

 • Wiel, M. van de, en H.Eilander (2005). "De PALOC-s: de Post-Acute Bewustzijnsschaal, voor het vaststellen van het bewustzijnsniveau bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel." Neuropraxis 9(6): 170-176.

 • Eilander, H.J., van Erp, W.S., Driessen, D.M.F., Overbeek, B.U.H. & Lavrijsen, J.C.M. Post-Acute Level Of Consciousness scale revised (PALOC-sr): voorstel tot aanpassing van een schaal om het bewustzijnsniveau van mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis te classificeren. Neuropraxis (2020).