Masterclass LBS

EENnacoma  en de Hersenstichting lanceren op 14 oktober online een film over langdurige bewustzijnsstoornissen. De film zal die dag tijdens het eerste lustrumsymposium van EENnacoma in première gaan. De film over LBS is vrij te bekijken via YouTube, op internet.

 

Ieder jaar raken in Nederland duizenden mensen door ernstig hersenletsel in coma. Meestal duurt een coma maar kort, en komt de patiënt snel weer bij bewustzijn. Maar het kan ook dat iemand zijn ogen weer opendoet en zelfstand ademt, en zich toch niet, of maar heel beperkt, bewust lijkt te zijn van zijn eigen bestaan en dat van de omgeving. We noemen dat een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS).

 

De laatste jaren is de zorg voor mensen met een LBS, mede dankzij de inzet van de  Hersenstichting en het expertisenetwerk EENnacoma, ingrijpend veranderd. Patiënten krijgen nu meer en betere zorg, met de bedoeling ze te helpen herstellen. Zorgverleners, zoals artsen, verpleegkundigen en therapeuten, hebben grote behoefte aan informatie over LBS. Omdat de zorg, juist nu, onder grote druk staat en het moeilijk is om experts door het hele land scholing te laten geven, hebben EENnacoma en de Hersenstichting daarvoor een innovatieve oplossing bedacht.

 

Met deze film over LBS van 45 minuten die volledig online beschikbaar wordt gesteld door de Hersenstichting en EENnacoma, kan iedereen die zorg verleent aan patiënten met LBS de belangrijkste feiten leren kennen. Welke bewustzijnsniveaus zijn er? Hoe ziet de behandeling eruit? Welke morele thema’s spelen een rol bij de zorg voor mensen met een bewustzijnsstoornis? In de video worden deze en nog veel meer vragen beantwoord. Als zorgverlener kun je de film over LBS online bekijken op een moment dat het je zelf het beste uitkomt. En natuurlijk kunnen ook familieleden van patiënten en beleidsmakers hiernaar naar kijken. De film gaat op 14 oktober tijdens het eerste lustrumsymposium van EENnacoma in première.

 

Benieuwd? Bekijk de trailer

 

Voor vragen: neem contact op met EENnacoma, eennacoma.elg@radboudumc.nl.