Media

Informatie geven over mensen met ernstig NAH en/of een bewustzijnsstoornis is niet gemakkelijk. De problematiek is complex, er is altijd druk om met zo weinig mogelijk woorden zoveel mogelijk informatie over te dragen en er bestaat onduidelijkheid over terminologie.

Deelnemers aan EENnacoma zijn altijd bereid, indien het relevant is, media te woord te staan, als dat kan bijdragen aan het vergroten van het inzicht in de problematiek van ernstig NAH. Daartoe kan contact worden opgenomen met de contactpersonen van de instellingen, van de onderzoeksgroep NWS of het UKON