Onderzoek 

Wetenschappelijk onderzoek doen bij mensen met ernstig NAH is niet makkelijk. Door het relatief kleine aantal patiënten is het heel moeilijk om financiering te vinden voor het opzetten en uitvoeren van onderzoeken. Omdat veel mensen zelf geen toestemming kunnen geven om mee te doen aan onderzoek worden er door medisch-ethische toetsingscommissies vaak strenge eisen gesteld ten aanzien van het mogelijk berokkenen van emotionele schade (met name ook bij naasten), waardoor het lastig is om genoeg deelnemers te vinden. En de sterk uiteenlopende gevolgen van het hersenletsel maken het heel moeilijk om meerdere groepen patiënten te onderscheiden die met elkaar vergeleken zouden kunnen worden. Toch is het heel belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt. Overheid en verzekeraars vragen steeds nadrukkelijker om wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen. 

Voor de deelnemende zorginstellingen van EENnacoma is de samenwerking van belang omdat wetenschappelijke kennis makkelijk via de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip (NWS) van het Radboudumc verkrijgbaar is. Leden van de onderzoeksgroep zijn altijd bevraagbaar op onderwerpen en als er behoefte is om een thema nader te onderzoeken zijn er meerdere mogelijkheden om de instellingen daarbij te ondersteunen. Tijdens bijeenkomsten van EENnacoma worden onderwerpen nader uitgediept, waarbij regelmatig inhoudsdeskundigen wordt gevraagd aanvullende informatie te geven.

 

EENnacoma biedt tevens de mogelijkheid om vanuit de academische setting van de onderzoeksgroep NWS in de dagelijkse praktijk allerlei onderzoeksonderwerpen te ontwikkelen en uit te voeren. Uit internationale contacten blijkt dat dat in deze vorm nergens ter wereld wordt gedaan. Op de onderzoekspagina van NWS worden de onderwerpen nader toegelicht.

Alle publicaties vanuit de onderzoeksgroep zijn hier te vinden.

In het verleden is uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van het Vroege Intensieve Neurorevalidatie programma (VIN) bij jeugdigen tot 25 jaar van Libra revalidatie en audiologie, locatie Leijpark in Tilburg. De literatuur is hier te vinden. Nu Libra vanaf 1-1-2019 ook patiënten boven 25 jaar mag behandelen, is het van belang opnieuw onderzoek te doen.