Ontwikkelprojecten

 

In 2020 is een aantal projecten van start gegaan.

Onder de kopjes 'Meten in de keten' en 'Ketenontwikkeling' worden twee projecten nader beschreven.

Deze pagina zal in het eerste kwartaal van 2021 verder worden ingevuld.