Informerende artikelen

 

(klik op de titel om  te downloaden)

       Jan Lavrijsen, Willemijn van Erp, Berno Overbeek. 2019, Tijdschrift voor Oudergeneeskunde

 

 

 

Rapporten

 

(klik op de titel om  te downloaden)

  • NAAR MEER BEWUSTZIJN: passende zorg voor mensen met bewustzijnsstoornissen. J.M. Zadoks & R. Gijzen. 2018, Hersenstichting

  • Rapport 'MEDISCH HANDELEN ROND HET LEVENSEINDE BIJ WILSONBEKWAME PATIËNTEN', Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen (CAL). 1997, KNMG. Hoofdstuk 6: ‘PATIENTEN IN EEN VEGETATIEVE TOESTAND'.

    • Deze publicatie wordt door artsenfederatie KNMG omwille van (historische) kennis toegankelijk en beschikbaar gesteld, maar betreft niet de huidige opvatting van de KNMG. - KNMG, Utrecht, december 2020​​