Aanvraag visitatie doelgroepnetwerk LBS goedgekeurd

Bijgewerkt op: 21 okt.

De Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) heeft in augustus de visitatieaanvraag voor het doelgroepnetwerk voor mensen met LBS goedgekeurd. Dit betekent dat we in een nieuwe fase van de transitie zijn gekomen.

In de toelichtende e-mail over de beoordeling werd vermeld:


“De CELZ heeft veel waardering voor het materiaal en geeft hun complimenten aan het doelgroepnetwerk”.

Dit is een opsteker voor al het voorbereidende werk waar velen vanuit EENnacoma aan mee hebben gewerkt, waarvoor dank!

Na de instemming van de CELZ met de visitatieaanvraag werd in Certificatie in de Zorg (CidZ) een visiterende partij gevonden. Vanaf 22 september hebben proefvisitaties plaats gevonden in de beoogde instellingen die opgaan voor een Doelgroepexpertisecentrum (DEC) en/of Regionaal expertisecentrum (REC) LBS. In een DEC wordt de gespecialiseerde behandeling Langdurige Intensieve Neurorevalidatie (LIN) uitgevoerd, in een REC vindt de chronische en/of palliatieve zorg plaats. Vanuit de bestuurders die opgaan voor de eerste DEC en REC zal in samenwerking met de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl een vereniging Doelgroepnetwerk voor mensen met LBS worden opgericht.


Met deze nieuwe mijlpaal gaan de resultaten van het project Ketenontwikkeling voor mensen met LBS over in dit transitietraject LBS. In de volgende nieuwsbrief wordt daarover meer vermeld, gekoppeld aan de nieuwe inrichting van de website.

Op 18 oktober laat in de middag heeft het ministerie van VWS aan alle doelgroepen met laag volume hoog complexiteit (LVHC) medegedeeld dat toevoeging per 1 juli 2023 aan de bekostiging van DEC’s en REC’s landelijk niet haalbaar is. De komende tijd zal met alle partijen het gevolg voor de timing besproken worden.

34 weergaven
Uitgelichte berichten