Buitenlandse belangstelling voor LBS

De Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van ketenzorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) trekken aandacht vanuit het buitenland. Tijdens drie conferenties werden de Nederlandse ervaringen ingebracht, als stimulans om ook elders passende zorg in een samenwerkende keten te realiseren.


Op 9 en 10 december j.l. organiseerde het IBIA (International Brain Injury Association) een eerste online conferentie specifiek over bewustzijnsstoornissen. In een sessie over zorgmodellen in de subacute en langdurige zorg presenteerde programmaleider Jan Lavrijsen de Nederlandse LBS-keten. Met name de verbinding van revalidatie aan het vervolg in de langdurige zorg voor mensen met LBS in een academisch expertisenetwerk is voor het buitenland bijzonder. Daarbij werden ook de nieuwste ontwikkelingen toegelicht over de ontwikkeling van een doelgroepnetwerk LBS in de langdurige zorg, met expertisecentra verbonden aan een kenniscentrum.


Als vervolg op de conferentie was Jan Lavrijsen in februari uitgenodigd om mee te doen met een online denktanksessie vanuit de USA over het inrichten van een passende zorgketen voor mensen met LBS. Daarbij waren ook verzekeraars, wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen betrokken. De modellen vanuit Nederland en het Verenigd Koninkrijk werden daarbij als voorbeeld ingebracht.


Dinsdag 22 maart was het World Coma Day en zijn de hele dag online webinars over bewustzijnsstoornissen gepresenteerd. Willemijn van Erp hield daar een voordracht over de manier waarop we de zorg en wetenschap in Nederland op dit gebied hebben ingericht.

21 weergaven
Uitgelichte berichten