Grote impuls voor EENnacoma

Begin juni is aan het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma (EENnacoma) een subsidie van een half miljoen euro toegekend om de kennisinfrastructuur voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) te verbeteren en expertise te concentreren. Dit betekent een grote impuls voor de missie van ons netwerk.

De doelgroep LBS is hiermee toegelaten tot de transitiefase die duurt tot en met december 2022, op weg naar structurele financiering vanaf 2023. De door het ministerie van VWS ingestelde Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) bracht op 4 juni een werkbezoek aan de doelgroep LBS in PZC Dordrecht en keurde die dag het transitieplan ‘Expertisecentra Wlz: mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis’ goed. Eerder was een gelijknamig adviesrapport vanuit EENnacoma goedgekeurd. Daarin wordt de doelgroep LBS beschreven, het huidige zorglandschap inclusief knelpunten en het toekomstige zorglandschap met oplossingen. Voor het doelgroepnetwerk LBS zijn criteria opgesteld voor een kenniscentrum, doelgroepexpertisecentra (DEC’s) en regionale expertisecentra (REC’s). Een vergelijkbaar traject wordt doorlopen vanuit 9 andere doelgroepen met een laag volume en hoge complexiteit.

De subsidie wordt verleend door ZonMw in opdracht van het Ministerie van VWS. Met de subsidie wordt een transitieteam samengesteld en worden diverse werkgroepen ingericht.


Deze impuls betekent voor EENnacoma weer een mijlpaal om de zorg voor deze bijzondere doelgroep en hun naasten duurzaam te verbeteren. Het sluit goed aan bij eerdere subsidies van de Hersenstichting om de ketenzorg voor mensen met LBS te implementeren en onderzoek te doen naar de uitkomsten en impact van intensieve neurorevalidatie.


Alle reden om trots te zijn op dit netwerk en met elkaar de uitdaging aan te gaan om alles aan elkaar te verbinden en de zorg daadwerkelijk te verbeteren. We hopen dit te kunnen vieren tijdens het eerste lustrum van EENnacoma op 14 oktober a.s.

79 weergaven
Uitgelichte berichten