Maak kennis met onze nieuwe collega: Bea Notenboom!

Wie ben ik

Ik ben Bea Notenboom en vanaf 1980 werkzaam in de langdurige zorg. De laatste jaren was ik bij PZC Dordrecht directeur zorg en behandeling.

Mijn achtergrond is ergotherapeut. Vanaf 2003 heb ik de overstap gemaakt naar het management. Ik volgde opleidingen op het gebied van financiën, bedrijfskunde, leiding geven, ketenzorg en in 2014 rondde ik mijn Master of Health Administration (MHA bij TIAS) in Tilburg af.

Ik ben vanaf de start van EENnacoma betrokken bij de (oprichting) van het netwerk EENnacoma.


Ik heb affiniteit met vraagstukken die op het grensvlak liggen van inhoud en financiering. Mijn achtergrond als ergotherapeut waarbij ik op 5 verschillende werkplekken altijd met mensen met NAH heb gewerkt is daarbij behulpzaam.


Nu ik aan het einde van mijn loopbaan ben gekomen heb ik in overleg met bestuurder en Raad van toezicht van PZC Dordrecht de keuze gemaakt (en de ruimte gekregen) om terug te treden als directeur zorg en behandeling en mij bezig te gaan houden met programmamanagement, waardoor ik weer meer met de inhoud bezig kan zijn

Dit doe ik deels voor PZC Dordrecht en voor 2 dagen per week ben ik uitgeleend aan Radboudumc in de rol van transitiemanager voor het doelgroepnetwerk LBS.


Transitiemanager

Samen met Jan Lavrijsen (programmaleider) en Sander Ranke (transitiemanager) vormen wij het transitieteam. Begin 2021 schreven we het transitieplan, dit plan werd half 2021 goedgekeurd en daarmee kwam ook subsidie beschikbaar om het plan te realiseren.

Het plan is de basis waaruit we werken om te komen tot een duurzame kennisinfrastructuur ingebed in een doelgroepnetwerk, met een kenniscentrum, doelgroepexpertisecentra (DEC) en regionale expertisecentra (REC) voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis en hun naasten.


Ik ben de primaire contactpersoon voor de organisaties die zich ontwikkelen naar een DEC en/of een REC. Zij zullen uiteindelijk moeten gaan voldoen aan de geldende criteria. Daarnaast ben ik de linking pin van een aantal werkgroepen naar het transitieteam: de werkgroep passende bekostiging (samen met Sander) , de werkgroep LIN programma en de werkgroep ketensamenwerking. In deze laatste werkgroep is de doorstroom in de LBS-keten het centrale thema. Ik beleef veel voldoening aan de samenwerking binnen dit programma. Mijn passie voor de inhoud, mijn kennis en ervaring over hoe het werkt in organisaties komt hier bij elkaar.


De uiteindelijke visitatie van het doelgroepnetwerk gebeurt overigens door een onafhankelijke commissie

10 weergaven
Uitgelichte berichten