Op weg naar expertisecentra voor mensen met LBS

De transitiefase voor het ontwikkelen van een doelgroepnetwerk met expertisecentra en een kenniscentrum voor mensen LBS in de langdurige zorg (Wlz) is met subsidie van ZonMw volop gaande.


Het transitieteam met programmaleider Jan Lavrijsen en transitiemanagers Sander Ranke en Bea Notenboom (zie uitgelicht) vergadert met EENnacoma-secretaresse Daphne van Kempen tweewekelijks en zet de lijnen uit vanuit het transitieplan. Er is een stuurgroep bestaande uit bestuurders van de EENnacoma zorginstellingen en een vertegenwoordiging vanuit de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl/Zorgen na coma. Het merendeel van de werkgroepen is opgestart.

Doel

De transitiefase heeft in 2022 als doel het ontwikkelen van een Doelgroepnetwerk LBS bestaande uit Doelgroepexpertisecentra (DEC), Regionale expertisencentra (REC) en een Kenniscentrum (KC). Dit leidt tot het voordragen voor visitatie met accreditering van het doelgroepnetwerk met minimaal een DEC, REC en KC.

Prioriteiten voor de komende periode zijn het opstellen van statuten voor het doelgroepnetwerk, het actualiseren van het zorglandschap en het vaststellen van de doelgroepspecifieke criteria.


Waar zijn we nu?

• Er zijn werkbezoeken afgelegd in beoogde DEC’s en REC’s voor een eerste stand van zaken.

• Werkgroepen zijn ingericht, gepland en deels gestart.

• Er zijn afspraken gemaakt over de overgang van het project Ketenontwikkeling LBS naar vervolgwerkgroepen in dit traject.

• Vanuit algemene criteria zijn LBS-specifieke criteria geformuleerd die in februari besproken worden in de beoogde DEC/REC’s.

• Vanuit het project Ketenontwikkeling LBS is een prevalentieonderzoek naar minimaal bewuste toestand in afrondende fase.

• In twee vergaderingen van de stuurgroep is de timing van voordragen voor visitatie besproken

28 weergaven
Uitgelichte berichten