Promotie Roy Kohnen

Op 13 oktober jl. is specialist Ouderengeneeskunde Roy Kohnen aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op het proefschrift 'Conscious patients with severe chronic acquired brain injury in Dutch nursing homes'. Het betreft een eerste onderzoek naar (jonge) mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met een complexe zorgvraag in Nederlandse verpleeghuizen.


De basis voor dit onderzoek werd gelegd tijdens de opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde, met een studie naar het aantal mensen met het klassieke Locked-in Syndroom (LIS) in Nederlandse verpleeghuizen. Mensen met LIS hebben een intact bewustzijn, maar kunnen alleen communiceren via verticale oogbewegingen. Roy vond slechts 2 mensen met het klassiek LIS in verpleeghuizen. Hij won er in 2012 de Verenso-prijs mee voor het beste aios-onderzoek en publiceerde de resultaten in een internationaal neurologisch tijdschrift. Een jaar later kon het onderzoek met steun vanuit zorgorganisaties Vivent te Rosmalen en later Livio te Enschede verbreed worden naar een promotieonderzoek, met studies naar gedragsveranderingen bij (jonge) verpleeghuisbewoners met NAH. De kennislacune met betrekking tot deze doelgroep werd in een systematische review aangetoond. Na het publiceren van een studieprotocol werden 118 bewoners in 12 verpleeghuizen met een gespecialiseerde NAH-afdeling op gedragsveranderingen onderzocht, zoals agressie en seksueel ontremd gedrag.


Het onderzoek liet ziet dan deze gedragsveranderingen vaak voorkomen. Dit is van belang voor het proactief identificeren en diagnosticeren van deze wereldwijd nog grotendeels onontgonnen problematiek in verpleeghuizen. Het proefschrift is ook beleidsmatig van belang in het vanuit het ministerie van VWS in gang gezette traject naar Expertisecentra in de langdurige zorg (Wlz). Daarin is de doelgroep NAH+ (NAH met bijkomende problematiek) ook een van de beoogde doelgroep netwerken met Laag Volume Hoge Complexiteit (LVHC). De resultaten dragen bij aan de doelgroep afbakening met wetenschappelijke onderbouwing. Dat kwam ook aan de orde tijdens zijn met verve uitgevoerde verdediging. Daarbij werd de promovendus ook uitgedaagd om zijn visie te geven op kwalitatief vervolgonderzoek, juist ook daar waar het zoals bij LIS een kleine groep betreft.


Zijn grote betrokkenheid bij mensen met NAH in het algemeen, en LIS in het bijzonder, werd tijdens de promotie uitgestraald. Dat er ondanks coronabeperkingen ook familieleden van de LIS-patiëntenvereniging aanwezig waren, maakte de cirkel rond na een eerste presentatie aan die vereniging in 2013.


Het proefschrift en de publieksversie zijn via de website van het UKON te downloaden:

https://www.ukonnetwerk.nl/publicaties/roy-kohnen
15 weergaven
Uitgelichte berichten