Publicatie over betekenis van visueel volgen en fixeren bij mensen met LBS

Op 10 januari is het artikel over dit onderwerp van onderzoeker en specialiste ouderengeneeskunde Berno Overbeek (Radboudumc, Kalorama, Azora) online verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Neurology. Daarmee is een nieuwe stap gezet naar meer overeenstemming in de diagnostiek van mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis. Het artikel maakt onderdeel uit van zijn promotieonderzoek naar mensen in een minimaal bewuste toestand.


Het doel van dit onderzoek was om meer overeenstemming te krijgen over het beschrijven, het meten en het testen van deze reacties, aangezien er uit de literatuur blijkt dat er gebrek aan consensus is (Overbeek et al, J Neurol, 2018) . Internationale experts uit het wetenschappelijk veld van LBS én behandelaars van LBS-patiënten werden in 3 rondes bevraagd op dit onderwerp.


Het resultaat van dit onderzoek is dat er meer overeenstemming is bereikt waardoor er voor het visueel volgen en fixeren operationele definities geformuleerd kunnen worden (nauwkeurige omschrijving van de reacties met daarbij meetbare criteria) én er is een overzicht gemaakt van de factoren waarmee bij het onderzoek van deze reacties rekening gehouden dient te worden.


Hiermee is een verdere stap gezet naar internationale consensusvorming over dit thema. Met dank aan de collega's binnen het netwerk die meegedaan hebben aan dit onderzoek.

Dit onderzoek vormt een brug naar het lopende onderzoek dat de doelgroep mensen in een minimaal bewuste toestand in kaart brengt. De eerste inzichten daarin zal Berno Overbeek delen tijdens het jubileumsymposium Niemand tussen Wal en Schip op 15 juni a.s.


Towards consensus on visual pursuit and visual fixation in patients with disorders of consciousness. A Delphi study. Berno U.H. Overbeek, Jan C.M. Lavrijsen, Simon van Gaal, Daniel Kondziella, Henk J. Eilander, Raymond T.C.M. Koopmans. Journal of Neurology. Online Jan 2022; https://doi.org/10.1007/s00415-021-10905-y


1 weergave
Uitgelichte berichten