Samenwerking met Kenniscentrum NAH+: Kitty Jurrius

Per 15 januari is Kitty Jurrius bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc gestart als projectleider voor het onderzoeksprogramma ‘Leven met niet-aangeboren hersenletsel’ en als kwartiermaker voor het ontwikkelen van het NAH+ Kenniscentrum.


Het programma ‘Leven met niet-aangeboren hersenletsel’ richt zich op onderzoek naar de zorg, behandeling en participatie van deze bijzondere groep en hun naasten. Dit betreft met name mensen met NAH in de thuissituatie en in instellingen in de gehandicaptenzorg.


Het NAH+ Kenniscentrum richt zich op het realiseren van onderzoek, scholing en richtlijnontwikkeling voor de doelgroep mensen met complex hersenletsel (hersenletsel gecombineerd met psychische en/of lichamelijke problematiek). In die ontwikkeling zal nauw samengewerkt worden met het Kenniscentrum voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS), dat door EENnacoma vanuit het Radboudumc wordt ontwikkeld. Beide doelgroepen zijn door het ministerie van VWS aangemerkt als Laagvolume Hoogcomplexe (LVHC) doelgroepen, waarvoor de kennis- en expertise infrastructuur wordt versterkt.

9 weergaven
Uitgelichte berichten