VIN

Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) is een integraal programma, waarin naast de aanpak van medische complicaties, vooral een actieve revalidatiebehandeling van sensorische, motorische en communicatieve functies plaatsvindt én intensieve educatie en begeleiding van de naasten. De resultaten van onderzoek naar het effect van het programma waren in 2006 voldoende om VIN voor patiënten tot 25 jaar op te nemen in de basisverzekering.

Uit een lange termijn onderzoek, 10-12 jaar na het ontstaan van het ernstig hersenletsel, bleek dat tweederde van de mensen die bij bewustzijn kwamen, op de lange duur (begeleid) zelfstandig kunnen wonen. Zowel de schrijvende pers (Volkskrant) als de TV hebben hier in 2016 aandacht aan besteed.

Vanaf 2019 is het VIN-programma voor iedereen toegankelijk, ongeacht de leeftijd.

 

Op de site van Libra Revalidatie en Audiologie (één van de deelnemers aan EENnacoma) is meer informatie over het VINprogramma te vinden: https://libranet.nl/revalidatie/specifieke-revalidatieprogrammas/vin/