Zorg / Professionals

Het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma is een samenwerkingsverband van instellingen die zorg leveren aan patiënten met ernstig NAH, de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van de Radboudumc en het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Doel is om gezamenlijk te werken aan verdiepen en verbeteren van de zorg, zowel binnen de eigen instelling als op landelijk niveau. 

De kracht van het landelijk expertisenetwerk is:

  1. Het delen, ontwikkelen en verspreiden van kennis en expertise 

  2. Het verbinden van ervaring vanuit de praktijk met onderzoek, opleiding en onderwijs

  3. Samen leren en elkaar inspireren

Dit alles vanuit een overtuiging dat een benadering met intensieve behandeling en begeleiding belangrijk is in alle fasen, ook rondom het levenseinde. 

EENnacoma richt zich zowel op:

mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (zie Factsheet 'Langdurige Bewustzijnsstoornissen), als op

mensen bij bewustzijn met ernstig hersenletsel (zie Factsheet 'Bij bewustzijn na coma met ernstig NAH').

Van alle deelnemers wordt een actieve inbreng gevraagd, zoals verwoord in het Plan van aanpak 2017-2018. Instellingen die graag mee willen doen aan het Expertisenetwerk kunnen contact opnemen met de contactpersonen van de Radboudumc of het UKON. 

Competentieprofiel

Om goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden zijn competente en gespecialiseerde medewerkers nodig. In de meeste instellingen werken vooral generalisten, die zich bezighouden met alle type patiënten die in die instelling opgenomen zijn. Voor de doelgroep van EENnacoma zijn specialisten nodig daarom zijn een tweetal competentieprofielen ontwikkeld: 

Consulten

De problematiek van mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis of mensen met invaliderende restverschijnselen na ernstig hersenletsel is complex. In de meeste zorginstellingen is het niet mogelijk hierover voldoende expertise te ontwikkelen om een antwoord te hebben op alle vragen. Het is mogelijk een consult aan te vragen bij één van de specialisten van de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip van het Radboudumc, die ook allemaal veel ervaring hebben in de klinische praktijk. U kunt uw  contactgegevens (uiteraard zonder de persoonsgegevens van de betreffende patiënt) hier indienen, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.